Als exclusief importeur van Envirolyte WPC hebben wij de goedkeuring volgens artikel 95 van de nieuwe Europese verordening BPR EU528/2012 om door middel van onze insitu generator activwater continu toe te voegen als biocide voor drink- of proceswater.


Project drinkwater desinfectie vleeskuiken ouderdieren in samenwerking met Duurzaam Agrarisch Ondernemen in Foodvalley.
Lees meer


Foodvalley


 
 
 

ActivWater


Activwater is de distributeur in de Benelux en Duitsland van Envirolyte producten. Met ruim 20 jaar ervaring hebben deze producten zich al wereldwijd bewezen. De apparaten van ActivWater maken ter plaatse twee middelen aan. De eerste is een desinfectant die wij Anolyte noemen, de tweede is een reiniger genaamd Catholyte. Deze techniek wordt ECA water genoemd, Electro Chemical Activation ofwel geëlektrolyseerd water. 

Anolyte is zo veilig en schoon dat deze desinfectant reeds in Duitsland wordt goedgekeurd om het stadswater voor de mens en dier nog schoner te krijgen. De werkzame stof zoals beschreven in biocide richtlijn 98/8/EG in deze is natrium hypochloriet beschreven in verordering 2032/2003.  

Neutraal Anolyte bestaat uit diverse desinfecterende stoffen waaronder hypochlorous acid (HClO), chloordioxide (ClO₂) en hypochloriet ion (OCl). De Anolyte, een milieuvriendelijke desinfectant, wordt opgeslagen in een vat en gedoseerd toegevoegd aan uw waterhuishouding. Dit kan verschillende manieren. U leest dit bij rubriek technieken. Na oxidatie met de ongewenste organismen vervalt Anolyte in gewoon water. Het kan dus gewoon via het riool afgevoerd worden. Anolyte is een onder andere een ideale desinfectant voor:

    • Het verwijderen van biofilm in waterleidingen.
    • Het verwijderen van micro-organismen in proceswater,
    • Het verwijderen van algen in vijvers.
    • Het schoon en zuiver houden van zwembaden.
    • Het verwijderen van schimmels in waterbassins in de hydrocultuur.

In de veeteelt en pluimvee sektor wordt Anolyte verdund toegevoegd in het drinkwater om pathogenen af te doden. Tevens zijn de waterleidingen gevrijwaard van biofilm zodat deze niet meer gespoeld dienen te worden met zuren of waterstofperoxide.

Verdund Anolyte is smaak- en geurloos zodat de dieren hier niet minder van gaan drinken. Dit zeer schone drinkwater resulteert in een betere spijsvertering en groei. Tevens zal het antibiotica verbruik afnemen. In de veehouderij is deze verdunde vorm van Anolyte zelfs een goede preventie tegen de ziekte PIA. Om de patogenen druk in de stal zelf te verlagen wordt Anolyte verdund toegevoegd in een Fogger. Deze verneveld water in de stal om op deze manier de schadelijke micro-organismen te verwijderen.

 

       
  PRODUKTEN
TECHNIEKEN
REFERENTIES
ActivWater
Bedrijventerrein "Valendries"
Merel 5 · 5831 MS Boxmeer
T +31 (0)485 - 523 441
E info@activtek-benelux.com